Back To Top
חזרה לפתרונות ומוצרים »

מכשור תעשייתי

מחלקת המכשור מתמחה במתן פתרונות כוללים בתחום המכשור התעשיתי, המהווה עמוד תווך בתעשייה המתקדמת, ומהווה חלק ממערכות הייצור האוטומטיות בשילוב אמצעים כגון מחשבים, רובוטים, מערכות חישה ומדידה, מערכות שקילה ומינון ומערכות איסוף נתונים ועיבודם.

מוצרים

  • סולנואידים ואלקטרומגנטים סולנואידים ואלקטרומגנטים
  • ציוד תקשורת ציוד תקשורת
  • מטמרי לחץ זרימה ספיקה מטמרי לחץ זרימה ספיקה
  • תאים פוטו אלקטרים תאים פוטו אלקטרים
  • מפסקי גבול ודוושות רגל מפסקי גבול ודוושות רגל
  • גששי קירבה אלקטרונים גששי קירבה אלקטרונים

מותגים

הצוות שלנו

לצוות המחלקה ניסיון רב במכשור תעשייתי.

יבגני יוגודין

מנהל מחלקת מכשור

0502138087
evgeniy@astragal.co.il
יבגני יוגודין