Back To Top
חזרה לאתראות אור וקול »

התראות מוגנות התפוצצות

אתראות אור וקול באיכות גבוהה המיועדות לשימוש באזורים בעלי אוירה נפיצה כדוגמת גז או אבק.

אתראות קול אפשריות: צופרים מנועיים("סירנות"), צופרים אלקטרוניים ופעמוני ענבל.

אתראות אור: מנורות לד מהבהבות, קסנון(הבזק), מנורות מסתובבות.

 

מותגים

המוצרים עומדים בתקן האירופאי ATEx ומתאימים לעבודה בתנאי סביבה קשים במיוחד.

הצוות שלנו

צוות המחלקה הוא בעל ניסיון רב שנים בתחום זה. ההיכרות העמוקה והידע הרב הנצבר, בא לידי ביטוי במתן פתרונות מקצועיים לכל מגוון היישומים האפשרי. נשמח להעמיד ניסיון זה לרשותכם בכל עת.

תמיר סגל

מנהל מחלקת אלקטרומכניקה

050-755-9675
tamirs@astragal.co.il
תמיר סגל

קבצים וקטלוגים להורדה