Back To Top
חזרה לאתראות אור וקול »

רמזורים

רמזורים משמשים לקבלת אתראה או חיווי, על מצב קיים, ובנוסף  ניתן לצרף לרמזור צופר אלקטרוני במגוון צלילים.
לדוגמא מכונה תעשייתית שהמפעיל שלה חייב לדעת מה המצב בו המכונה נמצאת. במצב תקלה תדלק מנורה אדומה, במצב עבודה תקינה תדלק מנורה ירוקה ובמצב המתנה תדלק מנורה כתומה.
היתרונות בשימוש ברמזור הם חיסכון במקום, והתקנה אחת בלבד במקום התקנה נפרדת עבור כל אתראה.

מותגים

סדרת TWS קיימת בקטרים 18,25,36,50,70 מ"מ
הסדרה הינה מודולרית והלקוח יכול להרכיב או להחליף את האלמנטים השונים בהתאם לצורך.
,סדרת LUXOR קיימת בקטרים 90,136 מ"מ

הצוות שלנו

צוות המחלקה הוא בעל ניסיון רב שנים בתחום זה. ההיכרות העמוקה והידע הרב הנצבר, בא לידי ביטוי במתן פתרונות מקצועיים לכל מגוון היישומים האפשרי. נשמח להעמיד ניסיון זה לרשותכם בכל עת.

תמיר סגל

מנהל מחלקת אלקטרומכניקה

050-755-9675
tamirs@astragal.co.il
תמיר סגל

קבצים וקטלוגים להורדה