Back To Top
חזרה למכשירי מדידה ומשני זרם »

מכשירי מדידה אנלוגיים

מכשירי המדידה האנלוגיים באים בגדלים של 96X96 ,  72X72 להתקנה על פנל, ועל פס מסילה. קיימים מכשירי מדידה ישירים לקו ולמשנה זרם, כאשר במבחר המכשירים לחיבור למשנה זרם ניתן להשיג מכשירי ברזל נע, שיא ביקוש( 2 מחוגים )ומשולב( 3 מחוגים ).

מותגים

מכשירי המדידה האנלוגיים הם תוצרת חברות SACI ספרד ו-TAIWAN METERSטיוואן.

הצוות שלנו

צוות המחלקה הוא בעל ניסיון רב שנים בתחום זה. ההיכרות העמוקה והידע הרב הנצבר, בא לידי ביטוי במתן פתרונות מקצועיים לכל מגוון היישומים האפשרי. נשמח להעמיד ניסיון זה לרשותכם בכל עת.