Back To Top
חזרה לשעוני פיקוד וחסכון באנרגיה »

אוטומט מדרגות

אוטומט המדרגות קובע את משך הזמן בו תאורת חדר המדרגות תעבוד.

מותגים

השעונים האסטרונומיים של חברת GRASSLIN, הם המלה האחרונה בטכנולוגיית שעוני הפיקוד הדיגיטליים. השעונים מתאפיינים בהתקנה קלה ופשוטה, ובמערכת הפעלה ידידותית ונוחה למשתמש.

הצוות שלנו

צוות המחלקה הוא בעל ניסיון רב שנים בתחום זה.
ההיכרות העמוקה והידע הרב הנצבר, בא לידי ביטוי במתן פתרונות מקצועיים לכל מגוון היישומים האפשרי.
נשמח להעמיד ניסיון זה לרשותכם בכל עת.

קבצים וקטלוגים להורדה