Back To Top
חזרה לשעוני פיקוד וחסכון באנרגיה »

שעון פיקוד מכניים (שעוני שבת)

שעוני הפיקוד מכני כוללים שעון יומי,יומי צר, יומי שבועי ושעון 60 דקות, כאשר בשעוני הפיקוד היומיים ניתן לבחור בשעון הכולל סוללת גיבוי או ללא סוללת גיבוי.
שעוני הפיקוד המכניים של GRASSLIN נבדקו ואושרו לשימוש כשעון שבת ע"י מכון צומת.

מותגים

GRASSLIN מייצרת יותר מ – 1,500 מוצרים, הבולטים הם: שעוני פיקוד (שבת) מכאניים, שעוני פיקוד דיגיטליים, שעונים אסטרונומים, אוטומט מדרגות, פוטו צל, חיישני תנועה ונוכחות.
מוצרים הידועים באיכותם הגבוהה ועמידותם לאורך זמן.

הצוות שלנו

צוות המחלקה הוא בעל ניסיון רב שנים בתחום זה.
ההיכרות העמוקה והידע הרב הנצבר, בא לידי ביטוי במתן פתרונות מקצועיים לכל מגוון היישומים האפשרי.
נשמח להעמיד ניסיון זה לרשותכם בכל עת.

תמיר סגל

מנהל מחלקת אלקטרומכניקה

050-755-9675
tamirs@astragal.co.il
תמיר סגל