Back To Top

כמה מילים על IDEC

חברת IDEC חרטה על דיגלה דאגה מקסימלית לצורכי הלקוח, תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית. החברה מתמחה בפיתוח וייצור ציוד פיקוד ובקרה ודוגלת ביצירת סינרגיה בין האדם למכונה הן בתעשייה והן בחיי היום יום.

לאתר החברה>

הוקמה בשנת 1945

אוסקה, יפן

נסחרת בבורסת טוקיו ביפן

הקמתה של IDEC

מאז הקמתה בנובמבר 1945, חברת IDEC שואפת להשיג סביבת עבודה אופטימלית בין בני אדם למכונות, פיתוח מוצרים וטכנולוגיות המתקדמים ביותר, תוך התמקדות בבטיחות המשתמש, איכות ואמינות. האתגר של IDEC להוביל את עתיד האוטומציה נמשך ללא הפוגה, תוך מינוף הטכנולוגיות, ידע נצבר, ומשאבי אנוש רבי עצמה, המציבים אותה כשותף הטוב ביותר של לקוחותיה ברחבי העולם.

ציוד פיקוד ובקרה

תוך הקפדה ללא פשרות על איכות ואמינות מוצריה, מספקת חברת IDEC ממסרי פקוד ותושבות לפס מסילה, בקרים מתוכנתים, צגי בקרה, ציוד פקוד 22 מ"מ, ציוד בטיחות כגון, לחצני חירום, ציוד פיקוד, קוצבי זמן ועוד.

IDEC ואסטרגל

עשרות שנים של שיתוף פעולה פורה ומצוינות ללא פשרות.

YELLOOW RELAYS - הממסרים הצהובים

תלונה של קבלן חשמל מייצגת את התייחסות הלקוחות לממסרים של IDEC :" אני לא אוהב את הממסרים שלכם. שמתי בלוח לפני 20 שנה ולא קיבלתי אף לא קריאת שרות אחת !!! "