Back To Top

כמה מילים על Leutron

חברת גרמנית המפתחת ומייצרת רכיבים ומוצרים עבור הגנות ברקים ונחשולי מתח, מזה למעלה מ 50 שנה.

בשנת 2000 חברת  Leutron רכשה את חברת CERBERUS העוסקת בהגנת ברקים בטכנולוגית פריקה בגז מחברת סימנס וכך הפכה  Leutron למובילת שוק בתחום זה.

 

1949

Germany; Leinfelden-Echterdingen

1

28

הקמתה של Leutron

בתחילת דרכה ייצרה החברה נוריות טלפון והגנות מתח יתר.

הגנות ברקים ונחשולי מתח

לחברה מגוון רחב של הגנות ברקים הן לתחום החשמל והן לתחום התקשורת.